Sappa Nuus / News

 

Pekanneut Simposium (Ekspo) - 31 Oktober 2014

Hoërskool Prieska saal - Prieska

Koste: R250 per persoon (verversings en etes ingesluit)

 


 

08h00 Registrasie (tee/koffie/beskuit)


09h00 Opening


09h05 Verwelkoming: Streeksvoorsitter streek 4 – Morné Ross


09h15 Pekan ekspo (Hoofborg – 30 min):

            1. Nulandis – Frank van den Heever


09h45 Gassprekers:

            Dr Justin Hatting – Terugvoer oor LNR navorsingsprojek

            Prof Gert Marais en Vaughn Swart – Terugvoer oor UFS navorsingsprojek

            Dr Verdoorn – Biologiese middels


10h45 Tee/koffie en verversings


11h15 Pekan ekspo (Platinum borge – 20 min elk):

  1. Atlas – Rossouw (organiese misstowwe)

  2. Bayagro – Pieter – Paul (chemies)

  3. Netafim – Willem Botha (besproeiing)

  4. Barlows – Frikkie (masjinerie)

  5. SA Pecans – Alfons (pekan inligting)

  6. Agrifriend – Lutz (Rovic implemente)

13h15 Vertrek na Soon le Roux jeugkamp (Oewerfees) - S 29*40.787` E022*50.589`


13h30 MIDDAGETE

 

13h00 Vertrek na Boord besoek – Green Valley Nuts - S 29*34.972` E022*54.519`


15h30 Pekanneut fabriek besoek

           Netafim besproeiing demonstrasie en inligting

           Boom plant demonstrasie – Morné Ross

           Agrifriend implement demonstrasie


18h00 Vertrek na Soon le Roux Jeugkamp (Oewerfees)


19h00 AANDETE

 


 

Algemene Jaarvergadering *** Annual General Meeting
Saterdag – 01 November 2014 – Saturday – Hoërskool Prieska saal te Prieska

AGENDA
8:00 Registrasie (R50) Registration (R50)


9:00 Opening Opening
        Verwelkoming Welcome

 
9:15 Presensie Attendance Register
         Vasstelling van agenda Finalization of agenda
         Goedkeuring van AJV notule 2013 Approval of 2013 AGM Minutes
         Sake voortspruitend Matters arising

 
9:30 Voorsittersverslag Chairman’s report

 
10:00 Terugvoer Navorsingsprojekte Feedback Research projects (LNR & UFS) (ARC & UFS)


11:00 Tee Tea

 
11:30 Grondwet veranderings Constitution changes
         - Nuwe Maatskappy “NPC” - New Company NPC
         - Ontbinding van Vereniging - Dissolved the Association
Finansies Finance
         - Finansiële state (Hortgro) - Financial statements (Hortgro)
         - Begroting (Sappa) - Budget (Sappa)
Statutêre aansoek Statatory application

 
12:30 Algemeen General
         - Uitvoerstandaarde - Export standards
         - Registrasie chemiese middels - Registration chemicals


13:00 Bedankings (Borge) Thanks (Sponsors)

 
13:15 Verdaag Adjourn

 
Middagete Lunch


 

 

 


 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (AGM Registration Form 2014-1.pdf)AGM Registration Form 2014-1.pdf 497 Kb
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Web site hosted by Meyer-Consult 083 - 519 8635