WHO IS SAPPA?

The South African Pecan Nut Producers Association has been in existence since 1992 and serves everyone interested in the cultivation of pecan nuts.

As the pecan nut industry developed the organization grew and now represents a well-established industry.

WIE IS SAPPA?

Die Suid-Afrikaanse Pekanneutprodusente Vereniging het reeds in 1992 ontstaan en bedien almal wat belang stel in die verbouing van pekanneute.

Die organisasie het saam met die bedryf gegroei en verteenwoordig nou ‘n groot gevestigde bedryf.

Read more

With the growing need for research, information and technical assistance, it became necessary to apply for statutory levies.  SAPPA is also involved in the gathering and distribution of information; importation of plant material; setting of export standards, registration of chemicals; and statistics regarding  production and new plantings.

It also became necessary to change SAPPA from an association to a non-profit company and South African Pecan Nut Producers Association NPC was registered in February 2015.

To ensure country wide representation on the board South Africa has been divided into 9 regional areas with a director elected from each region. Directors are also elected for research, export standards and crop protection. The Annual General Meeting takes place on a rotation basis in the different regions.

SAPPA also supports various empowerment projects where pecan nut trees are planted at new farmers and technical advice given at farms where trees are already established.

Lees meer

Weens ‘n groeiende behoefte vir navorsing, inligting en tegniese bystand was dit noodsaaklik om aansoek te doen vir ‘n statutêre heffing.  Met dié stap het die bestuur van SAPPA ‘n nuwe era betree. SAPPA is nou betrokke by: navorsing, inwin en verspreiding van inligting, tegniese bystand, invoer van plantmateriaal, opstel van uitvoerstandaarde, registrasie van spuitmiddels; en produksie- en aanplantingstatistiek.

Met verloop van tyd het dit nodig geword om SAPPA van ‘n vereniging na ‘n maatskappy sonder winsoormerk oor te skakel  en in Februarie 2015 is die Suid-Afrikaanse Pekanneutprodusente Assosiasie NPC geregistreer.

Om te verseker dat produsente van oor die hele land verteenwoordig word is die land in 9 streke verdeel en word ‘n direkteur vir elke streek verkies.  Direkteure word ook verkies vir navorsing, oesbeskerming en uitvoerstandaarde.  Die Algemene jaarvergadering vind plaas op ‘n rotasiebasis sodat elke streek blootstelling kry.

SAPPA ondersteun ook verskeie suksesvolle bemagtigingsprojekte, waar pekanneutbome by opkomende boere gevestig word en boere wat reeds pekanneutbome het, tegniese advies van SAPPA ontvang.

region

DIRECTORS, STAFF AND REGIONS / DIREKTEURE, PERSONEEL EN STREKE

members

MEMBERSHIP / LIDMAATSKAP

asso-members

ASSOCIATED MEMBERS / GEASSOSIEERDE LEDE