Pekanneut Vestiging - Belangrike Aspekte / Establishing an Orchard - Important Aspects
Hierdie dokument bevat inligting oor:
Die aspekte van belang met die vestiging van pekanneute
  • Klimaat
  • Grondtipe
  • Water
  • Boord ligging en topografie
  • Kultivar keuse
Format: PowerPoint
File Size: 14 MB