Publications-old

SA PECAN / SA PEKAN

Vanaf die bestaan van die “Suid-Afrikaanse Pekan Produsente Vereniging” het daar op ‘n gereelde basis ‘n nuusbrief verskyn. Na 34 uitgawes het in Augustus 2004 die eerste “SA-Pekan” tydskrif verskyn.  Soos wat die bedryf gegroei het, het die vraag na inligting ook gegroei en is met hierdie tydskrif gepoog om ‘n sterker fokus op inligting te plaas met plaaslike en internasionale inhoud asook om die breër bedryf te betrek, wat verskaffers, bemarkers, ensomeer insluit.

ADVERTISING DATES

26 June – (August 2018 issue)
26 October – (December 2018 issue)

ADVERT COSTS