Statutory Measures

Statutory Measures Icon

The Minister approved the extension of the Statutory Measures for a further four year period. The continuation and amendment was promulgated in Government Gazette No 39375 of 6 November 2015 and will come into effect 1 March 2016.
A copy of the Government Gazette is available – see download now.

Regulasie R610 bepaal dat alle produsente, kwekers, verwerkers, verpakkers, invoerders en uitvoerders van pekanneute en pekanneutprodukte by SAPPA moet regisreer.

Regulasie R609 bepaal dat alle produsente, verwerkers, invoerders en uitvoerders opgawes soos deur SAPPA verlang, moet indien in verband met –
 • pekanneutbome;
 • volumes pekanneute en pekanneutprodukte geproduseer; en
 • volumes pekanneute en pekanneutprodukte ingevoer en/of uitgevoer.
Regulasie R608 bepaal die bedrag van die heffing, op wie die dit van toepssing is en aan wie dit betaal moet word –

Die heffing sal betaal word deur:

 • ‘n verwerker, verpakker of uitvoerder op alle pekanneute namens die produsent van wie die pekanneute bekom is;
 • ‘n verwerker of verpakker op alle pekanneute namens ‘n produsent wie sy eie pekanneute laat sorteer en/of skoonmaak en/of uitdop en/of verpak en/of verwerk en daarna terugneem;
 • ‘n invoerder op alle pekanneute en pekanneutprodukte wat ingevoer is; en
 • ‘n produsent wie sy eie pekanneute of pekanneutprodukte verpak en verkoop.

Die bedrag van die heffing is soos volg:

 • 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2018
  • In dop (heel) pekanneute 25c/kg
  • Pekanneut kerns 50c/kg
 • 1 Maart 2018 tot 29 Februarie 2020
  • In dop (heel) pekanneute 30c/kg
  • Pekanneut kerns 60c/kg
 • Die heffing sal betaalbaar wees aan SAPPA.