Statutory Measures

Statutory Measures Icon

The Minister approved the extension of the Statutory Measures for a further four year period. The continuation and amendment was promulgated in Government Gazette No 42888 of 6 December 2019 and will come into effect 1 March 2020.
A copy of the Government Gazette is available – see download now.

Government Gazette No 42888 of 6 December 2019 - Doc 1
REGISTRATION OF PRODUCERS, PROCESSORS, IMPORTERS, EXPORTERS OF PECAN NUTS
Format: PDF
File Size: 103 KB
Government Gazette No 42888 of 6 December 2019 - Doc 2
DETERMINATION OF GUIDELINE PRICES: LEVIES RELATING TO PECAN NUTS AND – PRODUCTS
Format: PDF
File Size: 115 KB
Government Gazette No 42888 of 6 December 2019 - Doc 3
RECORDS AND RETURNS RELATING TO PECAN NUT TREES AS WELL AS DOMESTIC PRODUCTION, PROCESSING, IMPORTS AND EXPORTS OF PECAN NUTS AND – PRODUCTS
Format: PDF
File Size: 103 KB

Regulasie R1578 bepaal dat alle produsente, kwekers, verwerkers, verpakkers, invoerders en uitvoerders van pekanneute en pekanneutprodukte by SAPPA moet regisreer.

Regulasie R1580 bepaal dat alle produsente, verwerkers, invoerders en uitvoerders opgawes soos deur SAPPA verlang, moet indien in verband met –
 • pekanneutbome;
 • volumes pekanneute en pekanneutprodukte geproduseer; en
 • volumes pekanneute en pekanneutprodukte ingevoer en/of uitgevoer.
Regulasie R1579 bepaal die bedrag van die heffing, op wie die dit van toepssing is en aan wie dit betaal moet word –

Die heffing sal betaal word deur:

 • ‘n verwerker, verpakker of uitvoerder op alle pekanneute namens die produsent van wie die pekanneute bekom is;
 • ‘n verwerker of verpakker op alle pekanneute namens ‘n produsent wie sy eie pekanneute laat sorteer en/of skoonmaak en/of uitdop en/of verpak en/of verwerk en daarna terugneem;
 • ‘n invoerder op alle pekanneute en pekanneutprodukte wat ingevoer is; en
 • ‘n produsent wie sy eie pekanneute of pekanneutprodukte verpak en verkoop.

Die bedrag van die heffing is soos volg:

 • 1 Maart 2020 tot 28 Februarie 2022
  • In dop (heel) pekanneute 35c/kg
  • Pekanneut kerns 70c/kg
 • 1 Maart 2022 tot 29 Februarie 2024
  • In dop (heel) pekanneute 40c/kg
  • Pekanneut kerns 80c/kg
 • Die heffing sal betaalbaar wees aan SAPPA.