WELCOME TO SAPPA

SAPPA is a producer’s organisation that serves the interests of its members by creating an environment in which the role players in the pecan nut industry can obtain sustainable benefits.

One of SAPPA’s objectives is to supply information to the industry. This website is one of the channels used to reach this goal and also to create the opportunity to determine the need for additional information. You are kindly requested to make use of the “contact us” option for suggestions and questions.

WELKOM BY SAPPA

SAPPA is ‘n produsente organisasie wat die belange van al sy lede bevorder deur ‘n omgewing te skep waarbinne al die rolspelers in die pekanneutbedryf volhoubare voordele kan verkry.

Een van SAPPA se doelwitte is om inligting aan die bedryf beskikbaar te stel.  Die webwerf is een van die kanale waarmee dit gedoen word, maar bied ook ‘n geleentheid om vas te stel wat die behoeftes vir addisionele inligting is.  Maak dus gerus gebruik van die “kontak ons” opsie om voorstelle en vrae te stuur.